Videá

Čo je Zappos?
Interview s Jamie Naughton - 1 časť
Interview s Jamie Naughton - 2 časť
ZAPPOS v Praze, Svoboda a štěstí v práci, Jamie Naughton

Čo je Zappos?

Zappos je firma, ktorá stavia na princípoch slobody. Nesnaží sa o maximalizáciu zisku , ani o trhovú nadvládu, jej cieľom je štastie zamestnancov firmy a zákazníkov Zapposu.

10 zásad Zapposu

Oficiálne kultúru Zapposu ukotvili do desiatich zásad, ktoré se stali tým najdôležitejším vodítkom pre činnosť Zapposu:

1. Nadchnite zákazníkov kvalitou služieb - predpokladom pre prácu je nadšenie každého zamestnanca, cieľom je nadchnúť zákazníkov kvalitou poskytovaných služieb a zážitkom, ktorý nakupovaním získajú.

2. Prijmite a podporujte zmeny - vďaka zmenám sa totiž konkurencia udržuje v napätí a firma získava náskok. Zmeny sú dôležité kvôli pokroku, nemožno stagnovať na niečom, čo je dobré. Cieľom je snažiť sa byť najlepší.

3. Vytvárajte zábavné veci - Zappos hľadá vo svojej každodennej práci zábavu a humor. Nechcú byť formálni a nudní, chcú sa predovšetkým tým, čo robia, baviť. Chcú sa do firmy každé ráno tešiť a mať z nej radosť. Chcú si užívať smiech a vedieť si urobiť srandu sami zo seba. Podporujú individualitu, ktorú nechcú zošnurovať do smerníc a nariadení. Prácu si chcú užiť.

4. Buďte podnikaví, kreatívni a otvorení - Zappos podporuje zamestnancov, aby riskovali a nebáli sa robiť chyby, lebo len tak sa z nich poučia pre budúcnosť. Len človek, ktorý robí chyby a riskuje je dostatočne kreatívny a inovatívny. Nové situácie treba vítať otvorene.

5. Snažte sa o rast a vzdelávanie - cieľom je odhaliť v zamestnancoch ich skrytý potenciál za pomoci ich ďalšieho vzdelávania a rastu. Pretože keď rastie jedinec, rastie aj firma ako celok .

6. Budujte si otvorené a úprimné vzťahy prostredníctvom komunikácie - je dôležité vedieť komunikovať, počúvať a byť otvorený. Lebo len ten, kto je úprimný a komunikuje, môže byť dobrým článkom kvalitného vzťahu - ako osobného, tak aj pracovného. Je kladený dôraz na úprimnosť a zdravý rozum.

7. Vytvárajte pozitívny tímový a rodinný duch - Zappos sa prezentuje ako firma - rodina, ktorá si zakladá na priateľských a otvorených vzťahoch, kde má každý čo najviac priestoru pre vyjadrenie svojej individuality, kreativity či názorov.

8. Urobte veľa s málom - verí, že povedať si, že je firma skvelá, nie je dostatočné. Cieľom je stať sa najlepším. Preto je každý zamestnanec vyzvaný, aby pracoval efektívne a kreatívne s tým, čo má momentálne k dispozícii. Je dôležité klásť latku sám na seba, prekonávať prekážky a postupne sa zdokonaľovať a tým zdokonaľovať aj firmu. Verí v dokonalý pracovný výkon, ale tiež je im jasné, že je tu stále priestor pre zlepšenie.

9. Buďte zapálení a odhodlaní - zápal je to, čo ženie jednotlivých zamestnancov, ale aj celú firmu dopredu. Bez zápalu a odhodlania by firma nebola tam, kde je dnes.

10. Buďte skromní - je dôležité dosiahnuť firemných cieľov, ale je tiež dôležité rešpektovať pritom všetkých okolo seba. Nech Zappos dosiahol akýchkoľvek úspechov, vždy sa drží svojho desatora a nespí na vavrínoch. Cieľom je, aby každý zo zamestnancov prijal každý jednotlivý bod desiatich zásad ako súčasť svojho slovníka. Zappos sa riadi heslom: zaobchádzajte s ostatnými tak, ako by ste chceli, aby oni zaobchádzali s vami. Preto kladú veľký dôraz na vzťahy ako medzi zamestnancami, tak so zákazníkmi, ale aj s dodávateľmi a všetkými, čo majú s firmou čo do činenia.