Videá

Proměna - Ricardo Semler (SEMCO)

"Barometrom pokroku vo vývoji ľudstva je totiž skutočne to, ako chápeme slobodu a aká je praktická realizácia tohto chápania."
Rudolf Steiner

Ricardo Semler je majiteľom brazílskeho podniku SEMCO, kde začal realizovať princíp slobody v práci. V nej si ľudia sami volia pracovný čas, pozíciu aj výrobné normy. Vzťahy v tíme si ľudia vybudujú a udržujú sami, asociálne správanie a neschopnosť spolupráce je ihneď viditeľná a taký človek sa sám vylúči. Keď príde nový zamestnanec do podniku, riaditeľ mu povie, nech sa poprechádza po podniku a nech si vyberie, čo chce a s kým robiť, do akého tímu sa zapojiť alebo nech vytvorí nový. Je to jedna z najslobodnejších firiem na svete, v ktorej si zamestnanci sami rozhodujú o veciach, na ktoré má väčšina firiem dnes stoh smerníc, predpisov a aparát manažérov, ktorí ten stoh administrujú. Firma, ktorá necháva prakticky všetky rozhodnutia na svojich zamestnancoch. Je tu uplatňované bratstvo z hľadiska sociálnej trojčlennosti.

Semco nemá organizačnú štruktúru. Veľké percento zamestnancov si určuje svoj plat. Zároveň je možné vidieť platy ostatných. Politika firmy je založená na čo najširšej otvorenosti. Všetky informácie o podniku a jeho činnosti sú verejne prístupné a každý sa môže informovať o čom chce. Pracovníci sú školení v tom, aby rozumeli finančným výkazom a mohli si skontrolovať výsledky firmy – zistiť, ako na tom je. Každé tri mesiace sú zverejňované aj finančné výkazy. Pri tomto type riadenia firmy ide o to, aby sa zamestnanci čo najviac podieľali na jej fungovaní. V SEMCu rozhodujú o plánovaných investíciách a projektoch všetci. Zamestnanci vyjadrujú svoju podporu myšlienke alebo plánu v hlasovaní. Semlerov hlas je jeden z 3000.

Viacerí lídri slobodných firiem hovoria, že sloboda v práci nie je pre všetkých. Je pre dospelých. Dnes uplatňuje princíp slobody v práci mnoho firiem vo svete. Napr. Zappos, Gore-Tex, FAVI, IDEO, Sun Hydraulics, Harley-Davidson, USAA, Chaparral Steel... Na Slovensku Martinus, Websupport...

Viac o slobode v práci - TU.