Ďalšie témy

Škola zabíja kreativitu? Ken Robinson na TED-e

Video