Videá

Sú pramene etických a morálnych hodnôt v svetových náboženstvách?
Kto je muž a kto je žena, anima, animus vo mne?
Etika - prežitok minulosti,...
Zmena, realita dnešných dní...
Nezodpovedané otázky o našom pôvode
Angelológia dejín po 20 rokoch
O mayskom konci sveta
Vnútorný rozvoj a rast 1/2
Vnútorný rozvoj a rast 2/2

Diskusný večer: Sú pramene etických a morálnych hodnôt v svetových náboženstvách?

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem, a aké mám možnosti? 2.3. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14.