Videá

Trojčlennosť sociálneho organizmu

Emil Páleš, vedec a sofiológ, o koncepte Rudolfa Steinera, vytvoreného okolo 1920.