Videá

Emil Páleš - súvislosť medzi súčasnou finančnou krízou a Európou v 16. storočí

Časť prednášky 7. decembra 2012, Praha.
V 16. storočí prúdilo do Španielska zlato a striebro z amerického kontinentu. Prílev peňazí (drahých kovov) však nespôsobil rozmach, ale naopak úpadok, z ktorého sa Španielsko nespamätalo dodnes.