Videá

Spoločne proti islamizácii - prejav Emila Páleša

Od 2:02.