Videá

Konferencia Slovenská identita

29.10.2016 - Emil Páleš
1. Štúrovská koncepcia slovanskej vedy romantický prežitok alebo predzvesť budúcnosti?
2. Má Slovensko nejakú úlohu?