Videá

Paleoklimatológia objavuje 500-ročný rytmus

16.6.2017

Hosť: RNDr. Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni