Videá

Ukrajina, Indoeurópania a rasistická matematika


01.12.2017

hosť: Emil Páleš - sofiológ.