Videá

Jaroslav Krček: Ten, který jest

Oratórium inšpirované kristológiou Rudolfa Steinera v troch častiach:

Z kamenia chlieb, Kázanie na hore a Slovo.

Video