Videá

Camphillská komunita v Českých Kopistech
Camphillu pomáhají dobrovolníci z celého světa
Camphill České Kopisty - Den díkůvzdání
Masopust Camphillu v Kopistech
Camphill České Kopisty pořádal Adventní jarmark
Seminář o včelařství v Camphillu

Camphill České Kopisty pořádal Adventní jarmark

Slavnostním zakončením všech akcí pořádaných v roce 2011 byl Adventní jarmark v Camphillu České Kopisty. Ekologická farma přizvala k tradičnímu setkání spřízněné prodejce a přátele z blízka i z dáli a připravila bohatý program s pohoštěním.