Videá

Bothmerova gymnastika 1
Bothmerova gymnastika 2

Bothmerova gymnastika 2 - Cvičenie Rytmus v skupine

Krátky záznam z prezentácie projektu Jozefa Malého na tému: "Úvod do cvičenia Bothmerovej gymnastiky "Rytmus" v skupine."