Videá

Slobodná vôľa: máme ju - alebo si ju len musíme vydobyť?

23.01.2015

Hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - sofiológ, moderuje: Boris Koroni