Videá

Diskusia k témam predchádzajúcich relácií

19.12.2014

Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc. - sofiológ, moderuje: Boris Koroni