Videá

Sexuálna výchova
Rodová rovnosť - rovnocennosť, alebo rovnakosť?
Homosexualita
Homosexualita - je prirodzená, alebo nemravná?
Korene morálky: polyamoria, incest

Homosexualita - je prirodzená, alebo nemravná?

31.01.2014

Hosť: RNDr. Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni