Videá

Sexuálna výchova
Rodová rovnosť - rovnocennosť, alebo rovnakosť?
Homosexualita
Homosexualita - je prirodzená, alebo nemravná?
Korene morálky: polyamoria, incest

Rodová rovnosť - rovnocennosť, alebo rovnakosť?

13.12.2013

téma: Rodová rovnosť - rovnocennosť, alebo rovnakosť?, hosť: RNDr. Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni