Duchovné bytosti

Náš Anjelský sprievodca
Čo činí Anjel v astrálnom tele
Vzývanie Anjela ako najvyššieho Boha

Náš Anjelský sprievodca

Počas pozemského života nás vedie náš Anjel. Každému človeku je priradený jeden Anjel. Dôsledkom spojenia s naším Anjelom je, že kamkoľvek sa hneme, doprevádza nás nadosobné vedomie Anjela, ktorý prehliada našu karmu, našu minulosť a z tohto nadhľadu nás vedie k takému osudu, k tým udalostiam a ľudským stretnutiam, ktoré potrebujeme. Skrze neho v nás prichádzajú vnuknutia a inšpirácie nálad, myšlienok, nápadov, ktoré vedú náš osud ďalej.

Netreba si predstavovať náš osud ako jednosmerky so zákazom odbočenia. Základom našich pozemských zážitkov je rozhodnutie, ktoré sme učinili pred narodením spoločne s naším osudovým sprievodcom, naším Anjelom. V ňom môžu byť obsiahnuté zásadné a nutné udalosti nášho života, ale ako bude osud v jednotlivostach prebiehať, ako ho zvládneme, či pred niektorými nutnosťami neuhneme a nezablúdime od toho, čo je naším životným plánom - o tom rozhoduje človek sám v priebehu svojho života.

Anjel ale vidí, čo by v každom dni malo byť pre nás tou dôležitou udalosťou - na základe toho, čo sme skôr učinili. Napravuje a pomáha, keď nevyužijeme príležitostí,, keď sa vydávame okľukami. Keď príležitosti, ktoré nám osud ponúka, neuchopíme alebo ani nespozorujeme. Zo svojho nadhľadu a múdrosti nám Anjel vytvára nové možnosti, dokiaľ sami nepochopíme, čo po nás osud chce, alebo dokiaľ nás nejaká osudová rana nespamätá. Pôsobí v tom, čo sa nám prihodí a čo nás napadá, a to tak, aby sa v tom prejavili správne dôsledky našich predchádzajúcich činov i z predchádzajúcich životov.