Duchovné bytosti

Prírodní duchovia zeme

3. úroveň PAN - najvyššia elementárna bytosť zemského živlu
2. úroveň MILUJÚCA STARENA - zosobňuje lásku krajiny, ktorej sa dostáva každému stvoreniu bez výnimky
STARÝ MUDRC - znázorňuje životnú múdrosť, ktorá je výsledkom skúseností mnohých elementálov a usadzuje sa v zemi (v kostiach zeme)
1. úroveň FAUNOVIA - ochranní duchovia stromov
ELEMENTÁRNA BYTOSŤ ZVIERAT - krotí pudy, zjednocuje zviera s ďalšími príslušníkmi jeho druhu a dohromady s elementálmi ostatných zvierat vytvára tzv. skupinové správanie
ELEMENTÁRNA BYTOSŤ ČLOVEKA - sídli v emocionálnych rovinách nášho Ja, pomáha nám získavať skúsenosti s hmotou nutné pre náš vývoj; podporuje vtelenie človeka a dohliada na jeho fyzické telo, ktoré je záležitosťou hmoty
DOMÁCI ŠKRIATKOVIA
ELFOVIA, ŠKRIATKOVIA, GNÓMOVIA