Duchovné bytosti

Prírodní duchovia vzduchu

3. úroveň DÉVA MAJSTERKA - učí a dohliada na mnoho ďalších dév
DÉVA MIESTA - spravuje určité miesto (napr. rybník a jeho okolie)
RITUÁLNY DÉVA - slúži spolu s kňažkami vo svätyniach, kde má v ľuďoch prebúdzať vnímavosť k silám a bytostiam prírody
2. úroveň PRIESTOROVÉ VÍLY - starajú sa o koordináciu prírodných procesov v určitej oblasti
RASTLINNÝ DÉVA - stelesňuje kolektívnu dušu jedného rastlinného druhu
LESNÁ VÍLA - sprievodkyňa zvierat
1. úroveň SYLFY - majú na starosti pohyby v priestore (napr. formovanie vzdušných prúdov)
VÍLY - spojené s priestorovým rozložením života