Duchovné bytosti

Prírodní duchovia vody

3. úroveň KRÁĽOVNÁ RUSALIEK - zosobňuje tajuplnú a regeneratívnu silu čistej vody, predstavuje vodu ako dar životu, pretože voda je jeho základnou kvalitou
KRAJINNÁ RUSALKA - dohliada na nižšie vodné bytosti a spolu s nimi sa stará o určitú lokalitu
2. úroveň VODNÁ RUSALKA - vodné bohyne, ktoré prepožičiavajú rieke alebo jazeru svoju individualitu, z tohto miesta často vytvoria prameň zdravia, uctievaný a navštevovaný
1. úroveň VODNÉ ŽIENKY - ukazujú sa ako krásne dievčatá, často s plutvami, čo je skôr symbol ich živlu; svojim tancom rozvádzajú silu životodarnej vody do okolitej krajiny
VODNÍCI - často osamotená bytosť, ktorá svojím mužským princípom udržuje rovnováhu mužskej a ženskej podstaty vodného živlu
MORSKÉ PANNY
DUCHOVIA ROVNOVÁHY