Duchovné bytosti

Prírodní duchovia ohňa

3. úroveň MÚZY - duchovia inšpirácie, zosobňujú duchovnú úlohu ohnivého živlu, sú to sprostredkovatelia vnuknutí, ktoré k nám prichádza zo sfér Anjelov a kozmických pravzorov
2. úroveň DUCHOVIA SVETLA - žiariaci duchovia, ktorí dávajú svetlo vo všetkých jeho podobách
1. úroveň DUCHOVIA DOZRIEVANIA A PREMENY - udržiavajú kolobeh života od zrodu, cez dozrievanie, rozklad, až ku znovuzrodeniu, predstavujú dynamiku, zmenu a pohyb
Praúroveň DUCHOVIA ZEMSKÉHO STREDU - majú na starosti osud našej planéty