Duchovné bytosti

Elohim dali človeku fyzické, éterické, astrálne telo

To, čo dnes nazývame fyzickým telom, má svoj duchovný pôvod a len sa z duchovna zhustilo. Ako vznikol ľad z vody, tak vzniklo fyzické telo z duchovna. V pohľade na duchovný vývoj musíme ísť ďaleko naspäť, ak chceme hľadať duchovný pôvod ľudského fyzického tela. Tento štvrtý článok je zo štyroch článkov ľudskej bytosti najstarší. Ľudské fyzické telo je dnes najhustejšie. Mladším článkom je éterické telo. Bolo pripojené neskôr, preto má tiež menší stupeň zhustenia. Ešte mladšie je astrálne telo. Najmladším článkom je ja, nositeľ ľudského sebavedomia. Všetky tieto články vznikli z duchovného prazákladu, z božsky-duchovných bytostí. Duchovná veda nám ukazuje, že toto ja, ktorým sa človek stal dnešnou sebavedomou bytosťou, sa vnorilo do tela. Bolo zložené z fyzického, éterického a astrálneho tela, skôr než sa stalo bytosťou ja.

Tie bytosti, ktoré sú tvorcovia, stvorili tieto tri články ľudskej bytosti. Mojžišovo učenie hovorí o stvoriteľovi, tvorcovi ľudského ja, stvoriteľovi nositeľa ľudského sebavedomia. Božské bytosti, ktoré sú označované ako Elohim, ktoré odlišujeme od Boha Jahve, tieto božské bytosti sú stvoriteľmi fyzického, éterického a astrálneho tela. Sú v biblii odlíšené od posledného vývoja vyskytujúceho sa Boha, od Boha Jahve, od toho, ktorý dal človeku jeho ja. Ak sa opýtame: Kde človek nájde bytosť tohto Boha, tohto najmladšieho z týchto tvorivých Bohov, o ktorom biblia začína hovoriť vo štvrtom verši druhej kapitoly Genezis, tak nám duchovná veda ukazuje, že tam, kde človek nájde svoje ja, ktoré sa tak podstatne odlišuje, už podľa svojho mena, od všetkých ostatných bytostí okolo nás, nájde v sebe kvapku tejto božskej bytosti. Nie je to panteistická náuka, ani žiadne vysvetlenie pre to, že človek má nájsť svojho Boha v sebe. To tvrdiť bolo by to isté ako tvrdenie človeka, že kvapka vody je to isté ako more, že táto kvapka vody je more.