Duchovné bytosti

Duchovia obežných dôb

Všetky druhy usporiadania v čase, rozdelenia v časových a priestorových vzťahoch súvisia s týmito bytosťami. Duchovia obežných dôb riadia prírodných duchov živlov, aby vyvolávali na Zemi rytmické striedanie, opakovania v čase, striedanie v priestore. Tieto duchovné bytosti predstavujú to, čo môžeme nazvať astrálnym telom Zeme.

Sú to bytosti, ktoré pôsobia na astrálne telo človeka, a aj na astrálne telo zvierat. Pôsobia skrze pocity a myšlienky na našu dušu. Prírodní duchovia sú v našom okolí, ale o týchto bytostiach nemožno povedať, že sú v našom okolí, ale keď ich vnímame, sme s nimi stále spojení, akoby do nich vliati. Splývame s nimi a ony k nám v duchu hovoria. Tieto bytosti sú už podobné ľudským dušiam. Odtlačkom duchov obežných dôb sú prírodné zákony. Tak ako u človeka hovoríme, že za jeho astrálnym telom je jeho ja, tak hovoríme, že za súhrnom duchov obežných dôb, sa skrýva duch samotnej planéty, planetárny duch.