Ďalšie témy

Význam spojenia rúk pri modlitbe

Ľudia si neuvedomujú, že si už ako deti osvojili návyk dotýkať sa sami seba, najviac pravou rukou ruky ľavej, a prostredníctvom toho sami sebe hovoriť ja.

Starozákonní kňazi ešte vedeli, že ich úlohou je priviesť ľudí k sebauvedomeniu. Preto ich učili spínať ruky v modlitbe, dotýkaním seba samého rozvíjať z vlastnej vôle seba samého, nájsť v sebe svoje vlastné ja. Dnes vedie kňaz tiež ľudí k spínaniu rúk, ale nevie aký to má zmysel.