Ďalšie témy

Veda je užitočná vo vzťahu k technike, vo vzťahu k poznaniu je mŕtva bez spirituálneho obsahu

Vo všetkom, čo veda prináša, je užitočnosť. Ak sa veda stáva technikou, potiaľ je oprávnená, ak chce niečo poskytovať ľudskému poznaniu, je mŕtvym produktom. Prináša úžitok vo vzťahu k technike. K tomu je dobrá, a k tomu nepotrebuje spirituálny obsah.

Ak chce niečo znamenať pre tajomstvá vesmíru, prináleží k odumierajúcej kultúre. A aby mohla obohacovať poznanie tajomstiev vesmíru, musela by všetko, čo sa ponúka ako vonkajšia veda, dokladať tým, čo podáva duchovná veda.