Ďalšie témy

Veda je užitočná vo vzťahu k technike, vo vzťahu k poznaniu je mŕtva

Veda

Veda zhromažďuje pozorovania, a jedno pozorovanie spája s druhým ochudobneného o pojmy. Tento vedecký smer nám tak jasne ukazuje pochod pozvoľného odumierania. V mozgu človeka je článok, ktorý uschne, a to je práve ten, ktorý pracuje dnes vo vede. Je to dôsledkom toho, že časť ľudského éterického tela, ktorá má tento usychajúci mozog oživovať, nedosiahla ešte dnes Kristovho podnetu.

Kým sa nezačne vlievať Kristov podnet aj do tejto časti ľudského mozgu, ktorá sa má starať o vedu, nevstúpi do tejto vedy žiadny život. To spočíva vo veľkých svetových zákonoch. Ak bude takto veda pokračovať, bude na pojmy stále chudobnejšia a tieto budú čoraz viac vymierať. A vo vede sa bude zväčšovať množstvo tých, ktorí budú radiť jedno pozorovanie vedľa druhého.