Ďalšie témy

Umŕtvovanie fyzickej bolesti

Ľudia budú duševné bolesti pociťovať ako mučivú trýzeň, ako jeden z dôsledkov výdobytkov materialistickej vedy. Dnes boli vynájdené najrôznejšie prostriedky, ako umŕtviť fyzické bolesti. V skutočnosti tým však nezmizli. Žiadna sila sa nestratí, a tak sa nestratí ani sila bolesti, ale pôsobí v iných oblastiach. Bolesti sa vracajú v neskorších inkarnáciách ako duševné muky.

Ľudia budú nútení trpieť silnými duševnými bolesťami, a ezoterici potom budú používať duchovné sily, ktoré znesú z duchovných svetov, na zmiernenie týchto mučivých bolestí. Každý kto nastúpil cestu ezoterika, urobil, hoci akokoľvek nevedome, rozhodnutie nápomocne zasahovať do tohto utrpenia ľudstva.