Ďalšie témy

Schéma zoskupenia Raffaelových madon
1. Sixtínska madona
2. Krásna záhradníčka
3. Madonna Alba
4. Madonna Alba (detail)
5. Madonna di casa Pazzi od Donatella
6. Madona so stehlíkom (detail)
7. Madonna Bridgewater
8. Sixtínska madona (detail)
9. Madonna Tempi
10. Premenenie Pána (detail)
11. Madonna del Granduca
12. Madona s rybou (detail)
13. Madona z Brügge od Michelangela
14. Madona so stehlíkom
15. Premenenie Pána (detail)

Liečivá sila Raffaelových madon

Zostavu Raffaelových madon používal lekár Felix Peipers pri terapii svojich pacientov podľa doporučení Rudolfa Steinera, ktorý zdôrazňoval nielen blahodarný účinok každého obrazu na ľudskú dušu, ale najmä súzvuk celého zoskupenia madon, lebo až v ňom sa môžu rozvinúť liečivé účinky éterického prúdenia, ktoré je v nich skryté. Ukazoval im túto zostavu buď pred spaním, alebo pred začiatkom terapie ako farebné svetelné obrazy, alebo len ako fotografie. Rudolf Steiner upozorňoval na to, ako na každom obraze pôsobí éterické prúdenie, ktorého súzvuk sa zvlášť prejavuje v obraze Sixtínskej madony a v postave Krista na obraze Premenenie Pána.

Liečivé pôsobenie Raffaelových madon nemožno odvodiť z tradície, ani z umeleckého prostredia Florencie, v ktorom sa naučil majstrovsky ovládať umenie kresby a maľby. Na zvláštne uzdravujúce účinky Raffaelových obrazov, ktoré nepochádzajú zo zemských síl, ale z mimozemských merkurských síl, nás Rudolf Steiner upozornil tiež svojimi poslednými slovami, ktoré predniesol na verejnosti vo svojom Poslednom príhovore v Dornachu dňa 28. septembra 1924:

Pozrime sa na Raffaela, prechádzajúceho bránou smrti, ako sa svojím svietiacim umením, ktoré ako hviezdy žiarilo už tu na Zemi, vstupuje do oblasti hviezdnych svetov, do oblasti duchovného vývoja. Potom vidíme, ako prechádza merkúrskou sférou, kde spolu s veľkými kozmickými liečiteľmi vytvára pre svoju duchovnosť všetko, čo ako vloha dalo schopnosť vytvárať vo farbe a línii všetko tak nekonečne zdravé.

Viac v knihe Hany Jankovskej Návrat k Panně