Ďalšie témy

Horúčka
Rakovina
Zápal pľúc
Obrna

Príčiny chorôb

Keď prišlo k oddeleniu pohlaví, ľudia sa individualizovali. Tým nastal rozpor medzi v sebe zdravou božskou duchovnou harmóniou a tým, čo bolo v človeku ako individuálne. A toto individuálne včleňuje do vývoja ľudstva po prvýkrát možnosť ochorenia. Okamih, v ktorom nastáva vo vývoji ľudstva možnosť ochorenia, je viazaná na individualizáciu ľudí. Skôr, keď človek zotrvával v spojení s duchovno božským svetom, táto možnosť ochorenia nebola.

Je to v podstate astrálne telo, ktoré je takto ovplyvňované. Astrálnemu telu, ktoré si človek najprv sám pričlení, keď zostúpi z devachanského sveta, je prinášané v ústrety to, čo do neho vplýva pôsobením oboch pohlaví. Astrálne telo je teda časť, ktorá najostrejšie odtláča to, čo je bezbožné. Božskejšie je éterické telo pretože na neho nemá človek taký veľký vplyv, a najbožskejším je fyzické telo, tento chrám boží, lebo to bolo úplne odňaté vplyvu človeka.

Kým človek hľadá vo svojom astrálnom tele všetky možné pôžitky a môže mať všetky možné žiadosti, ktoré pôsobia škody na fyzickom tele, má svoje fyzické telo dnes ešte ako tak nádherný nástroj, že môže po desaťročia vzdorovať srdcovým jedom a iným rušivým vplyvom astrálneho tela. A tak musíme povedať, že ľudské astrálne telo je tým najhorším v človeku. Kto prenikne hlbšie do ľudskej prirodzenosti, nájde najhlbšie príčiny chorôb v astrálnom tele a v zlých vplyvoch astrálneho tela na éterické telo a potom ešte len okľukou cez éterické telo vo fyzickom tele.