Ďalšie témy

Prekonanie výstav

Je nesprávne, ak človek tvorí pre výstavy. V podstate je to strašné, prechádzať sa napr. výstavou obrazov alebo skulptúr, kde jedno cez druhé či jedno vedľa druhého visí všetko možné, kde vôbec nič nepatrí k sebe, kde vlastne nemá zmysel, že to jedno visí vedľa toho druhého. Akonáhle maľovanie prešlo od maľovania pre kostol, pre dom, k obrazu, tak už sa tu stráca správny zmysel. Doba, ktorá niečo vidí vo výstavách, ​​taká doba stratila súvislosť s umením. A na tom vidíme, čo všetko z duchovnej kultúry sa musí stať, aby bola opäť nájdená cesta k umeniu spojenému s duchovnom. Výstavy je potrebné uplne prekonať.

Iste, niektorí umelci majú k výstavám odpor, dnes však žijeme v dobe, kedy jednotlivec veľa nedokáže, ak jeho úsudok nebude ponorený do svetového názoru, ktorý ľudí v ich slobode prestúpi znovu tak, ako kedysi v neslobodnejších časoch svetové názory ľudí prestupovali a viedli k tomu, že vznikli skutočné kultúry - zatiaľ čo dnes žiadnu skutočnú kultúru nemáme.