Ďalšie témy

Prečo môže človek porozumieť antroposofii?

Prečo môže človek antroposofii porozumieť myslením, svojím Ja? Fyzické telo sme dostali na Saturne. Na Slnku k tomu ako nové pribudlo éterické telo. Fyzické telo tu bolo v slnečnom stave, zatiaľ čo éterické telo v stave saturnskom, teda v prvom stave. Na Mesiaci bolo v saturnskom stave novo pristúpivšie astrálne telo, éterické telo bolo v stave slnečnom a iba fyzické telo v stave mesačnom. Na Zemi je fyzické telo v mesačnom stave, novo pristúpivšia, najmladšia časť, teda ja, je však v saturnskom stave.

Preto Ja rozumie všetkému, čo sa udialo od saturnských čias, lebo je Saturnom v nás.