Ďalšie témy

Podstata rytmických masáží

Všetko, čo sa v organizme odohráva tak, že sú fyzické pochody sprevádzané pochodmi vyššieho vedomia, najmä pochody predstavovania, má v organizme jedovaté účinky. To je niečo, čo nesmieme prehliadnuť. Organizmus ustavične trávi sám seba práve svojím predstavovaním. Tieto stavy otravy organizmus vlastne neustále vyrovnáva nevedomými vôľovými stavmi. V slezine sa nachádza centrum nevedomých vôľových stavov. Ak teraz slezinu prestúpime vedomím v dôsledku toho, že ju budeme ovplyvňovať pri masážach, potom budeme pôsobiť určitým spôsobom proti silnému jedovatému účinku, ktorý vychádza z nášho vyššieho vedomia. Masáž sleziny však nemusí byť vždy vonkajšia, ale môže byť aj vnútorna. Niekto nemusí súhlasiť s tým, aby sa to nazývalo masážou, ale záleží len na tom, aby sme si rozumeli. Nejedzte len hlavné jedlá, jedzte pokiaľ možno málo na raňajky, obed a večeru a jedzte častejšie, rozložte si jedlo tak, aby nasledovalo po kratších prestávkach. Toto rozloženie konzumácie potravy je vnútornou masážou sleziny, ktorá činnosť sleziny podstatne ovplyvní. Má to však samozrejme zase svoj háčik, tak ako má istý háčik všetko, čo sa týka týchto procesov. Práve v našej uponáhľanej dobe, kedy sa mnohí ľudia venujú vlastne neustále nejakej vonkajšej úmornej činnosti, je funkcia sleziny práve touto vonkajšou úmornou činnosťou nesmierne ovplyvňovaná - pretože je človek aktívny. On to nerobí ako určité zvieratá, ktoré si zachovávajú svoje zdravie tým, že si ľahnú a nenechajú sa rušiť vo svojom zažívaní nejakou vonkajšou činnosťou. Tým v skutočnosti šetria činnosť svojej sleziny. Človek činnosť svojej sleziny nešetrí, keď je zapojený do nejakej nervóznej, chvatnej vonkajšej činnosti. To je dôvod, prečo sa v celom kultúrnom ľudstve stáva činnosť sleziny postupne veľmi abnormálna a na význame potom obzvlášť nadobúda odľahčenie funkcií sleziny práve takými prostriedkami, ako bolo zhruba uvedené.

Tu sa pekne ukáže vzťah ľudských orgánov sprostredkujúcich to, čo je nevedomé, a orgánov sprostredkujúcich to, čo je vedomé, keď sa trochu pozornejšie pozrieme práve na tak jemné masáže, ako je masáž sleziny vykonávaná vnútorne a zvonka, pretože tak prídeme na význam masáží, alebo celému významu masáží aspoň ľahšie porozumieme. Masáže majú určitý význam, a majú aj silný liečebný účinok, hoci pôsobia predovšetkým na reguláciu rytmickej činnosti v človeku. Ak však chcete masírovať úspešne, musíte dobre poznať ľudský organizmus. Uvedomte si ten obrovský rozdiel, ktorý u ľudskej ústrojnosti existuje medzi rukami a nohami. Ruky človeka, ktoré sú zbavené bremena začlenenia do tiaže a môžu sa voľne pohybovať - ​​ tieto ruky človeka majú svoje astrálne telo v oveľa voľnejšom spojení s fyzickým telom ako ľudské nohy. U ľudských nôh je astrálne telo vo veľmi tesnom spojení. Mohli by sme povedať, že u rúk pôsobí astrálne telo skôr cez kožu zvonka dovnútra. Astrálne telo ruky zahaľuje a pôsobí zvonku dovnútra, má v istom zmysle objímajúci účinok. V nohách a chodidlách pôsobí vôľa prostredníctvom astrálneho tela silne centrifugálne, silne vyžarujúcim spôsobom zvnútra von. Tým je daný veľký rozdiel medzi rukami a nohami. A dôsledkom toho je, že ak masírujeme nohy a chodidlá človeka, vykonávame v podstate niečo úplne iné, ako keď masírujeme ruky. Ak masírujeme ruky, vťahuje táto masáž astralitu zvonku dovnútra. Ruky sa tým stanú oveľa viac, než ako je tomu obvykle, nástrojmi vôle a má to regulačný účinok na vnútornú látkovú výmenu prebiehajúcu medzi črevom a cievami. To znamená, že to má účinok viac na krvotvorbu, ak sa masírujú ruky. Ak sa masírujú chodidlá a nohy, je fyzická sféra premenená viac v to, čo zodpovedá predstavovaniu, a má to regulačný účinok na tú látkovú výmenu, ktorá súvisí s procesmi vyprázdňovania a vylučovania.

Práve na tomto pokračovaní masážnych účinkov, v jednom prípade, ak budeme vychádzať z rúk, viac na vnútornú oblasť látkovej výmeny, oblasť výstavby, v druhom prípade v účinkoch na oblasť odbúravania, spoznáme, ako komplikovaný ľudský organizmus vlastne je. Tak zistíte, ak budete to racionálne skúmať, že každé miesto ľudského tela má určitý vzťah k iným miestam tohto tela a účinok masáží je založený práve na tom, že toto vnútorné vzájomné pôsobenie s organizmom náležite prehľadáme. Masírovanie brucha môže mať vždy blahodarné účinky dokonca aj na dýchanie. Je veľmi zaujímavé, že práve masáž brucha má obzvlášť dobrý vplyv na dýchanie. A síce čím viac tu ideme smerom dole, keď masírujeme bezprostredne pod oblasťou srdca, je dýchanie ovplyvnené silnejšie, keď pôjdeme ďalej dole, budú viac ovplyvnené orgány krku. Je to naopak: čím viac ideme dole, tým viac sú pri masírovaní trupu ovplyvnené orgány, ktoré sú uložené smerom nahor. Naproti tomu bude napríklad masáž rúk vždy posilnená tým, že sa zároveň masíruje trup úplne hore. To sú veci, ktoré názorne ukazujú súvislosť jednotlivých článkov ľudského organizmu.

Zoberme si príklady z oblasti, ktorá nás zároveň môže uviesť do celej súvislosti duchovno-duševnej zložky s fyzickou. To, čo je sprostredkované nervovo-zmyslovou sústavou, sa v ľudskom živote prejavuje tak, že to od prebudenia až do zaspania znamená vedomý život človeka. Môžeme teda povedať, že sústava hlavy je výrazom vedomého života človeka. Avšak sústava látkovej výmeny nie je rovnakou mierou výrazom vedomého života človeka. Svetom dokonca chodíme s vedomou hlavou, ale s nevedomými končatinami. Končatiny sa stávajú vedomými len vtedy, keď sa ich nejakým spôsobom dotkneme a podobne. Môžeme teda povedať, že normálnym stavom pre sústavu hlavy, pre nervovú sústavu je v bdelom stave vedomie, pre opačnú sústavu človeka potom nevedomie.

V človeku však môžeme istým spôsobom umelo vytvoriť určitý druh vedomia aj v tejto sústave, v sústave látkovej výmeny a končatín. A k tomu dochádza napríklad pomocou masáží. Masáže spočívajú v tom, že prostredníctvom vonkajších opatrení robíme vedomým to, čo inak zostáva nevedomé. Jedná sa potom o to, že pomocou masáží môže byť zlepšené príliš slabé spojenie duchovno-duševnej zložky s fyzickou. Predpokladajme, že človek by bol vo svojom chorom stave usporiadaný tak, že by jeho duchovno-duševná zložka mala príliš malú ochotu plne vstupovať do sústavy látkovej výmeny a končatín. Fyzickú časť tejto sústavy potom podporíme tým, že ju masírujeme, teda že ju v jej účinnosti do určitej miery pozdvihneme z duchovného stavu do stavu vedomého a tým vyvoláme silnejšie prestúpenie téjto sústavy duchovno-duševnou zložkou. A ak potom rozumieme, ako táto sústava látkovej výmeny a končatín pôsobí, ak vieme napríklad, že to, čo pulzuje v rukých, čo v nich pulzuje z ľudskej duchovno-duševnej zložky, že to vnútorne pokračuje a ovláda vnútornú látkovú výmenu človeka, potom budeme tiež vedieť, čo znamená navodiť masážou parciálne vedomie v rukách. Znamená to podporu duchovno-duševnej zložky v sústave látkovej výmeny, avšak v tej časti látkovej výmeny, ktorá v človeku pôsobí vo výstavbe smerom dovnútra, vyvoláva trávenie a prijímanie látok, teda ktorá vyvoláva trávenie takýmto spôsobom, že vyvoláva prijímanie látok.

Ak teda zistíme, že človek vnútorne organicky trpí poruchami látkovej výmeny, avšak poruchami látkovej výmeny spočívajúcimi v tom, že sa jeho potrava nezačleňuje riadne do tela alebo že spracovanie tejto potravy vo výstavbovom procese neprebieha riadne, skrátka, že látková výmena smerujúca dovnútra nie je v poriadku, potom v istých prípadoch - musíme mať ale detailné znalosti, aby sme to videli správne - môže byť pomocou masáž ramien a rúk. Je založená na tom, že úrovňou vedomia, ktorú vytvoríme masážou, podporíme duchovno-duševnú zložku v jej účinnosti. Ak masírujeme nohy a chodidlá, nastane niečo iné. To, čo ako duchovno-duševná zložka prestupuje nohy a chodidlá, je organicky spojené s procesmi vylučovania. Preto ak nie je trávenie v poriadku v tomto smere, ak neprebiehajú procesy vylučovania náležitým spôsobom, môžeme prípadne trochu pomôcť masážou nôh a chodidiel.