Ďalšie témy

Morálne pociťovanie primy
Morálne pociťovanie sekundy
Morálne pociťovanie tercie
Morálne pociťovanie kvarty
Morálne pociťovanie kvinty

Morálne pociťovanie tercie

Ak vchádza človek do duchovného sveta skrz terciu, bude mať pocit ešte silnejšej slabosti. Ak vstúpi človek takto do spirituálneho sveta, bude cítiť, že bol vlastne vo fyzicko-zmyslovom svete s ohľadom na spirituálny obsah veľmi slabý. Avšak vo vzťahu k tercii - človek sa stal tónom, stal sa teraz sám terciou - bude cítiť, že tam na druhej strane sú priatelia, ktorí nie sú sami terciou, ktorí sa však blížia, podľa toho, ako bol človek vo fyzickom svete utváraný. Kým pri prenikaní cez sekundu je to ako tiché zaznievanie mnohých tónov, v ktorých človek všeobecne žije, ak sa nimi preniká, pristupujú k človeku skrz tercie akosi spriatelené tóny.

Tí, ktorí sa chcú stať skladateľmi, budú musieť prenikať najmä skrz terciu, pretože tu vznikajú sledy tónov, skladby tónov, ktoré budú podnecovať ich umeleckú tvorbu. Nebudú to vždy rovnakí tónoví priatelia, ktorí budú k človeku pristupovať, ich druh bude závisieť na tom, akého bol ladenia, ako prežíval, akého bol temperamentu, skrátka aký bol celý charakter jeho života. Keď vstupuje teda človek terciou do duchovného života: vznikne nekonečná mnohotvárnosť tónového sveta.