Ďalšie témy

Morálne pociťovanie primy
Morálne pociťovanie sekundy
Morálne pociťovanie tercie
Morálne pociťovanie kvarty
Morálne pociťovanie kvinty

Morálne pociťovanie sekundy

Keď vstúpime ako oknom z fyzického sveta do sveta spirituálneho skrz sekundu, budeme pociťovať, akoby v duchovnom svete boli mocnosti, ktoré sa akoby zľutujú nad našou slabosťou, ktoré hovoria: Bol si slabý vo fyzicko-zmyslovom svete! Keď vstúpiš do duchovného sveta skrz primu, musím ťa rozplynúť, musím ťa roztrieštiť. Keď vstúpiš však skrz sekundu, chcem k tebe z duchovného sveta prísť s niečím a pripomenúť ti niečo, čo je aj tam u vás.

Zvláštne je, že ak vstúpime z fyzického sveta do spirituálneho skrz sekundu, ako by k nám zaznievalo množstvo tónov, ktoré človeka vítajú. Je to úplne nemý svet, do ktorého vstúpime, ak vstúpime do spirituálneho sveta cez absolútnu primu. Do sveta, v ktorom, ak sa započúvame, tíško zaznievajú rôzne vysoké tóny, ktoré nás chcú utešiť v našej slabosti, ak vstúpime skrz sekundu. Avšak musíme preniknúť tak - ako do fyzicko-zmyslového domu oknami samozrejme preniknúť nesmieme, lebo tam by sa na votrelca pozeral majiteľ domu veľmi podivne, keby vstúpil oknom a celé okno vzal so sebou. V duchovnom svete to však človek musí urobiť - musí vziať tóny so sebou a s nimi stotožnený musí žiť plne na druhej strane onej blanky, ktorá nás delí od fyzicko-zmyslového sveta, a v ktorej si musíme predstaviť práve okná, ktorými sú tóny.