Ďalšie témy

Morálne pociťovanie primy
Morálne pociťovanie sekundy
Morálne pociťovanie tercie
Morálne pociťovanie kvarty
Morálne pociťovanie kvinty

Morálne pociťovanie kvinty

Kvinta dá skôr subjektívne skúsenosti a zážitky, bude podnecovať a obohacovať duševné prežívanie. Bude pôsobiť ako čarovná palička, ktorá tam na druhej strane z nekonečných hlbín vykúzľuje tajomstvo tónového sveta.

Takéto zážitky bude človek mať, ak nebude s vecami, s javmi sveta zaobchádzať iba tak, že sa na ne bude pozerať, počúvať ich, ale tak, že ich bude vnútorne prežívať. Týmto spôsobom prežívania, najmä prežívanie farieb a tónov, ale aj tvarov, skrátka, čiže v umeleckosti treba nájsť cestu, ktorou musí ísť ľudstvo, aby sa vôbec dostalo z iba vonkajšieho správania sa k veciam a ich priebehu - čo je znakom materialistického veku - a preniklo do vnútorných hlbín vecí, do ich tajomstiev.

Potom sa v človeku rozhostí nesmierne významné vedomie jeho súvislosti s božskými, duchovnými silami, ktoré sú pre materialistické vedomie podvedomé, so silami, ktoré ho vedú svetom. A predovšetkým sa potom dostaví niečo ako vnútorné prežívanie oných síl, ktoré človeka napríklad vedú od jednej inkarnácie k druhej. Sily, ktoré vedú ďalej dianie vo svete, musia byť ustavične podnecované. Tak musia byť tiež podnecované aj sily, ktoré ženú človeka vpred. A to sa aj deje. Avšak človek sa musí naučiť uvedomovať si svoje spojenie s týmito silami.