Ďalšie témy

Morálne pociťovanie primy
Morálne pociťovanie sekundy
Morálne pociťovanie tercie
Morálne pociťovanie kvarty
Morálne pociťovanie kvinty

Morálne pociťovanie kvarty

Ak vstúpi človek do duchovného sveta skrz kvartu, zažije pozoruhodnú skúsenosť: skúsenosť, že teraz sa však zo žiadnej strany nevynárajú iné tóny, že však to, čo sa už vynorilo, čo človek prekonal skúsenosťou s terciou, žije v duši v podobe ľahko sa objavujúcich spomienok.

A ak budeme takto ďalej žiť so svojimi tónovým spomienkami, ak sme prenikli kvartou do spirituálneho sveta, zistíme, že tieto tónové spomienky na seba berú zakaždým iné zafarbenie, že sa hneď rozvíjajú k najjasnejšej jasnosti a svetlosti, hneď ide zase ich ladenie dole k najväčšiemu smútku, hneď sú slnečne jasné, hneď sa smutne ponárajú až k hrobovému tichu. Temperovanie hlasu, vystupovanie a zostupovanie tónu, priebeh v ladení tónového diela vzíde touto cestou, týmito tónovými spomienkami.