Ďalšie témy

Horúčka
Rakovina
Zápal pľúc
Obrna
Ochorenie žalúdka

Ochorenie žalúdka

Keď nastane porucha v oblasti, v ktorej človek neustále prežíva život mŕtvych v rokoch po smrti, keď nastane teda porucha trávenia, ako choroba, zmení sa tu dole stav vedomia. Pod srdcom nastane príliš silné vedomie. Spirituálna stránka tejto choroby - človek ochorie v oblasti žalúdka, pretože je príliš spojený s mŕtvymi. Avšak vo chvíli, keď je príliš spojený s mŕtvymi, pôsobia silno aj tí mŕtvi. Zo sveta mŕtvych, ktorý je reálnejší než fyzicky svet, toho do nás vstupuje veľmi veľa.

Predpokladajme, že nejaký človek si pod svojím srdcom vytvorí tak citlivé vedomie (zostane to pre neho však nevedomé), že pôjde až príliš s mŕtvymi: potom je to ako klesanie jednej misky váh. Pôsobí to príliš silno. Vtedy musíme položiť závažie na druhú misku. Ako to urobíme? Keď pod srdcom nastane príliš silné vedomie, musíme vedomie hore oslabiť, v srdci je stred váhy. Tým, že podáme meď. Meď pôsobí na orgány hrtanu. Ale tráviace orgány a orgány hrtanu sú navzájom spojené tak tesne, ako jedno rameno váhy s druhým. Jedno možno pomocou druhého regulovať. Keď podáme tomuto človeku správne dávkovanú meď, bude k svojmu prospechu región mŕtvych míňať, zatiaľ čo inak by v regióne mŕtvych viac a viac zostával. To je spirituálna stránka liečenia.