Ďalšie témy

Nadmerný konzum zemiakov - materializmus

Nadmerná spotreba zemiakov má na človeka nasledujúci účinok: zemiak obsahuje málo bielkovín. Skutočnosť, že obsahuje málo bielkovín, je vlastne dobré jedlo pre ľudí. Zemiaky ale obsahujú veľmi veľa škrobu, preto ho človek musí previesť na cukor, takže najprv na dextrín, potom do cukru. Ak človek konzumuje príliš veľa zemiakov, musí hlava veľmi pracovať, pretože hlava musí zabrániť kvaseniu. Preto takí ľudia slabnú v hlave. Najmä stredné partie mozgu, ktoré sa keď sa zabraňuje kvaseniu zemiakov, príliš nenamáhajú. A tak tým, že sa v neskoršej dobe konzum zemiakov tak rozšíril, nastúpil materializmus, pretože materializmus je produkovaný v prednej časti mozgu. Duchovná veda poznáva, že práve zvlášť zemiaky sú tým správnym producentom materializmu.

Keď dieťa alebo veľmi mladý človek konzumuje veľa zemiakov, jeho stredný mozog zoslabne, môžu trpieť i zmysly. V strednom mozgu sú však zdroje najdôležitejších zmyslových orgánov. Nadmerným konzumom zemiakov sa oslabuje aj zrak, pretože má práve v strednom mozgu svoje zdroje. Niektoré choroby očí v starobe preto pochádzajú zo skutočnosti, že dotyčný konzumoval veľa zemiakov.