Ďalšie témy

Účinok minerálnych liekov

Liek z minerálnej ríše pôsobí predovšetkým na fyzické telo človeka. Aký zmysel to má, keď človek odovzdáva svojmu fyzickému telu minerál? Nebude teraz reč o nejakých rastlinných liekoch, ale o čisto minerálnych, ako sú kovy, soli a tak ďalej. Dajme tomu, že človek užíva nejaký minerálny liek. Potom sa jasnozrivému pohľadu naskytá niečo podivuhodného. Jasnozrivé vedomie môže totiž vykonať nasledujúce: Má vždy schopnosť odvrátiť od niečoho pozornosť. Môžete odvrátiť pozornosť od celého fyzického ľudského tela. Potom vidíte ešte éterické, astrálne telo a auru ja. Fyzické telo ste si totiž odsugerovali silnou negatívnou pozornosťou. Keď teraz niekto užíval nejaký minerálny liek, potom môžete zo svojej pozornosti všetko odstrániť, a zamerať svoju jasnozrivú pozornosť na minerál, ktorý v ňom je. Teda odsugerujete si, čo je v ňom ako kosti, svaly, krv a tak ďalej, a obrátite svoju pozornosť len na to, čo ho preniklo ako zvláštna minerálna substancia. Tu nastáva pre jasnozrivé vedomie niečo veľmi zvláštne: táto minerálna substancia sa celkom jemne rozdelila a sama prijala postavu človeka. Máte pred sebou ľudskú postavu, ľudský fantóm, pozostávajúci zo substancie, ktorú človek užíval. Dajme tomu, že človek užíval kov antimón, potom máte pred sebou ľudskú postavu z jemného antimónu, a tak je tomu u každého minerálneho lieku, ktorý človek užíva. Robíte v sebe nového človeka, ktorý sa skladá z minerálnej substancie, toho si pričleníte.

Zmysel toho je tento: Keby ste nechali človeka, ktorý potrebuje minerálny liek a keby ste mu ho nedali, tu by sa stalo, pretože sú v jeho astrálnom tele isté zlé sily, že by pôsobilo astrálne telo na éterické a éterické telo na fyzické a postupne by ich zničilo. Teraz ste prenikli fyzické telo dvojníkom. Ten pôsobí tak, že fyzické telo nenasleduje vplyvy astrálneho tela. Myslite si, že máte fazuľovú rastlinu: keď k nej dáte kôl, vinie sa po ňom hore a už sa neohýba vo vetre. Takýto kôl je tento dvojník pre človeka zo začlenenej substancie. Drží fyzické telo u seba a zbavuje ho vplyvov astrálneho a éterického tela. Takto robíte človeka čo sa týka jeho fyzického tela takmer nezávislým na jeho astrálnom a jeho éterickom tele. To je účinok minerálneho lieku.

Avšak spoznáte tiež to zlé na tejto veci, lebo to má aj negatívnu opačnú stránku. Pretože ste umelo vybrali fyzické telo zo spojitosti s ostatnými telami, oslabili ste vplyv astrálneho a éterického tela na fyzické telo, osamostatnili ste fyzické telo a čím viac svojmu telu také lieky dávate, tým viac mizne vplyv astrálneho a éterického tela a fyzické telo sa stáva v sebe zatvrdnutou a osamostatnenou bytosťou, ktorá potom podlieha svojim vlastným zákonom. Tak si predstavte, čo robia ľudia, ktorí svojmu telu po celý život dávajú rôzne minerálne lieky. Človek, ktorý postupne užíval veľa minerálnych liekov, nosí potom v sebe fantómov týchto minerálov. Tie držia fyzické telo akoby v pevných stenách. Takýto človek so sebou v skutočnosti vláči svoje fyzické telo a je voči nemu takmer bezmocný. Ak sa pokúsi taký človek, ktorý bol dlhú dobu takto liečený, prísť k inému lekárovi, ktorý ho bude liečiť psychicky, ktorý bude chcieť pôsobiť zvlášť na jemnejšie telá, zistí potom dotyčný, že sa stal viacmenej necitlivým voči psychickým vplyvom. On totiž najprv osamostatnil svoje fyzické telo a zbavil ho možnosti, aby to, čo by sa mohlo stať v jeho jemnejších telách, pôsobilo až do fyzického tela. A to sa stalo tým, že má človek v sebe toľko fantómov, ktoré potom vôbec neladia dohromady, jeden ho strká sem, druhý tam. Keď sa človek zbavil možnosti pôsobiť z duchovno duševnej časti, potom sa nemôže diviť, keď potom má duchovná liečba malý účinok. Preto musíte, ak ide o psychické účinky, vždy brať do úvahy, aký je to človek, ktorý má byť liečený. Keď dostal človek svoje astrálne a éterické telo do bezmocnosti, keď svoje fyzické telo osamostatnil, potom je veľmi ťažké pomôcť takému človeku duchovnou liečbou.