Ďalšie témy

Lieky

Východiskové látky vyrobené alebo vyvinuté podľa údajov Rudolfa Steinera sú vzaté z nerastnej, rastlinnej alebo živočíšnej ríše a sú spracované podľa metód príbuzných prírodným procesom. Takéto postupy sú macerácia (výroba výťažkov za studena), digescia (vylúhovanie pri telesnej teplote, asi 37°), výroba infúzie (zaliatie vriacou vodou), získavanie dekoktu (odvaru), destilácia, praženie, zuhoľnatenie a spopolnenie, aktivovanie pôsobnosti minerálnych a kovových substancií viazaním na životné deje rastlín (hnojením, kompostovaním a novým hnojením získaným kompostom) a potencovaním.

Steiner prijal postup potencovania pre prípravu liekov z exaktnejšej znalosti dejov, než aké mal k dispozícii zakladateľ homeopatie Samuel Hahnemann (1755-1843). "Potencovať" znamená zosilniť liečivé sily lieku. To sa deje paradoxne viacnásobným zrieďovaním. Tieto zriedenia (prípadne zosilnenia) sa nazývajú "potencie". Sú označované písmenom D (ako znamenie zmiešania so substanciou nositeľa v desatinnom pomere) a počtom krokov zriedenia.

D1 znamená zriedenie liečiva nosičom v pomere 1:10. Ak riedime získanú látku znova, vzniká potencia D2 so zriedením 1:100.

D3 znamená zriedenie 1:1000
D4 1:10 000
D5 1:100 000
D6 1:1 000 000
atď.

Za nosiča (médium), ktorým je liečivá látka riedená, sa používa zvyčajne voda alebo alkohol, a mliečny cukor (laktóza), ak ide o spracovanie pevnej látky. To, čo má význam pre uvoľnenie liečivých síl zo substancií, nie je pritom dej zriedenia, ale uvoľnenie skrytých síl hmotnej substancie dôkladným pretrepaním alebo trením pri každom kroku zriedenia. Vyššie a vysoké potencie, ako napríklad D12 (1:1 bilióna) alebo dokonca D30, sú tak mohutné zriedenia, že podľa matematického výpočtu liečebne použité množstvo takejto látky s najväčšou pravdepodobnosťou už neobsahuje ani jediný atóm potencovanej liečivej substancie. Steiner potvrdzuje zo svojich duchovnovedných bádaní, že obzvlášť v tak vysokých potenciach sa uvoľňujú silné duchovné účinky zriedenej fyzickej substancie. Tieto účinky označuje za akýsi druh duchovnej esencie materiálnych látok, ktoré zase samy nie sú nič iné ako duchovné sily vyzrážané do pozemskej hustoty v dlhom procese zemského vývoja.

Tieto účinky potencovaných substancií boli od tej doby experimentálne potvrdené prírodovednými metódami skúmania, ku ktorým dal podnet Steiner. Fenomenologicky pôsobia homeopatické lieky v zmysle princípu, ktorý Hahnemann chápal skôr inštinktívne ako na základe vedeckého poznania. Tento princíp znie "Similia similibus curentur", to znamená "Rovnaké nech sa lieči rovnakým." Výsledky doterajšieho hľadania homeopatických liekov spočívali na empirických pokusoch. Steinerove potvrdenie tejto základnej vety medicíny spočíva na bezprostrednom holistickom uchopení silových účinkov v prírode a človeku. Inými slovami: Steiner mal dar porovnať silový obraz chorého orgánu priamo so silovými účinkami v prírodných ríšach, a tak spoznať špecifické liečivé substancie.

Z takéhoto nadzmyslového pochopenia pochádza aj Steinerov poukaz na imelo ako liečivý prostriedok pri rakovine. Na základe jeho údajov pracovali lekári ďalej na vývoji preparátov na liečenie rakoviny. Iscador je najznámejší liek vzniknutý z týchto bádaní. Je podávaný pod lekárskym dohľadom v injekciách ako prevencia proti rakovine, ako liek proti chorobe už telesne sa prejavenej a tiež súbežne k operatívnym a rádiologickým ošetreniam, ako aj pre doliečenie po takýchto zásahoch. Otto Wolff píše: "Použitie vedie u vysokého percenta pacientov k predĺženiu života a pri akútnej rakovine často k spomaleniu rastu nádoru alebo jeho zastavenie, čiastočne dokonca k úplnému zmiznutiu nádoru." Napriek týmto priaznivým výsledkom je však nutné varovať pred názorom, že Iscador je zázračný prostriedok, ktorým je konečne odstránená rakovina. Rakovina je, medzi iným kvôli svojej spätosti s duševnými dejmi, tak komplexná choroba, že je potrebné považovať samo telesné ochorenie už za tak pokročilé štádium choroby, že v ňom liek často prichádza už príliš neskoro.

Lieky antroposofickej medicíny sú z väčšej časti nasadzované na základe lekárskeho predpisu a sú čiastočne viazané na predpis. Sú vyrábané predovšetkým firmou Weleda, Arlesheim a jej pobočkami v rôznych krajinách, ako aj firmou Wala - Heilmittel GmbH, Eckwälden. Sú distribuované lekárňami.