Ďalšie témy

Inkarnácie Heinricha Heineho

Tu sa jedná o individualitu, ktorá bola v skoršom živote vtelená v Indii, keď India už upadala a v tomto pozemskom živote prijala všeličo, čo mohla prijať za mimoriadne zlej fyzickej schopnosti videnia. Je nutné zaoberať sa takými podrobnosťami. A väčšinou sú to podrobnosti , ktorými sa pri zrení dostávame do náležitých súvislostí. Táto individualita prekonala potom aj rôzne iné pozemské životy, ktoré však boli menej smerodajné ako to, čo v nej existovalo ako vloha práve tým, že v Indii vplyvom zlého zraku videla trochu povrchne lotosy a iné kvety prevažne túžobne v hmle než zreteľne jasne. Táto individualita utvárala potom svoju karmu zložitým spôsobom. Najprv bolo vo sfére Marsu utvárané všetko, čo túto osobnosť urobilo akýmsi bojovným kohútom v duchovnej oblasti. Potom táto osobnosť intenzívne pracovala na svojej karme v merkúrskej sfére, prijala vtip a satiru v merkúrskej sfére. Individualita má sklon k tomu narodiť sa v Európe. Prejde sférou Marsu (boj), sférou Merkúra (bystré kritické myslenie a vnímanie). Keď potom vyvinula zvláštne vlastnosti vo sfére Venuše - je to obzvlášť zložitá karma - a pozerá sa cez fyzické súcno, ale predsa je mimoriadne preduchovnená, narodí sa táto osobnosť v 19. storočí ako Heinrich Heine. Pokúsme sa správne preniesť pochopenie, ktoré získame pre každú slohu u Heinricha Heineho, až do reči, do tvaru, až do slov, ak vieme: Je to vlastne vyprodukované vo sfére Merkúra, Venuše a Marsu, všetko vlastne pochádza z kozmu. Práve v kozme sa utvára a formuje karma. Tu na zemi je karma vyžívaná. A keď sa takto pozrieme späť na toto životné tablo, vidíme mesačnú sféru, merkúrsku sféru, od pohlavnej zrelosti až k 21. - 22. roku sféru Venuše, od 21. až k 42. roku slnečnú sféru, potom sféru Marsu, Jupitera a Saturna, tu uvidíme, že tieto sféry majú čo robiť s karmou. Obyčajné vedomie nevie, že v človeku je merkúrska sféra, mesačná sféra atď. Predsa však tým, čo tu žije v človeku, je spôsobovaná karma. Človek je tu priťahovaný k spôsobu, akým sa karma vyžije.

Keď teda Heinrich Heine na strane súcna Venuše, Merkúru a Marsu utváral svoju karmu, potom to sú rovnaké bytosti Venuše, Merkúru a Marsu, ktoré pôsobia cez jeho pozemskú telesnosť, aby mu pomáhali túto karmu naplniť. Tak stojí človek práve svojou karmou podľa celej svojej bytosti v kozme, tu na zemi sa vyžíva kozmos. Prirodzene jeden ho vyžíva tak a druhý inak. Goethe to, čo prijal v starom Grécku ako vlohy, premenil v jupiterskej sfére na inštinktívnu múdrosť, to vyplýva zo všetkého, čo vytvoril, vplyvom bytostí, ktoré v tejto sfére pôsobia.