Ďalšie témy

Horúčka
Rakovina
Zápal pľúc
Obrna
Ochorenie žalúdka

Horúčka

Zamyslime sa nad astrálnym telom, ktoré v priebehu siedmich dní dokončuje jeden svoj ​​okruh. S istými nepravidelnosťami astrálneho tela súvisia choroby, a to tak, že tieto nepravidelnosti prestupujú éterickým telom až k telu fyzickému. Dajme tomu, žeby astrálne telo malo istú vadu samo v sebe. Touto vadou pôsobí na éterické telo a tak pôsobia tieto vady až do fyzického tela. Fyzické telo sa tiež poškodí.

Potom sa začína organizmus proti tomuto porušeniu vzpierať, začína používať obranných síl. Touto vzburou je zvyčajne horúčka, výzva liečivých síl v človeku. Horúčka nie je choroba, to človek zvoláva z celého svojho organizmu súhrn svojich síl, aby závadu zase napravil. Táto vzbura celého organizmu proti poruche sa spravidla vyjadruje horúčkou. Horúčka je tým najblahodarnejším, najliečivejším v chorobe. Jednotlivá poškodená časť sa sama uzdraviť nemôže, musia jej byť z iných strán privádzané sily. A výrazom toho je práve horúčka.

Horúčka, chápaná spirituálne, je výsledkom odpútania ľudskej ústrojnosti od normálneho začlenenia do naďalej pôsobiacich pozemských životov. Pokiaľ lekár dokáže diagnostikovať, že sa v prípade niektorej choroby jedná o situáciu, kedy vonkajší svet na človeka niečím pôsobil tak, že mu hrozí odpútanie jeho ústrojnosti od skorších pozemských životov, potom tento lekár pristúpi k terapii striebrom. Taká situácia môže spirituálne nastať v dôsledku toho, že pôsobením vonkajších okolností je tu náhle nebezpečenstvo, že sa ľudský organizmus v osobitosti svojej krvi odpúta od predchádzajúcich pozemských životov.