Ďalšie témy

Farebnosť predmetov

Vonku v prírode vidíme farby.

Na veciach vidíme farby, na veciach, ktoré počítame, ktoré vážime, ktoré meriame, skrátka, s ktorými fyzikálne zaobchádzame:

na týchto veciach vidíme farby.

Avšak farba je vlastne niečo duchovného.

Dokonca aj na nerastoch, na prírodných útvaroch, ktoré sprvu, tak ako sa s nimi stretávame, duchovné nie sú, vidíme však farby.

Avšak nič, čo fyzikou na veciach vnímame, nedáva farbu.

Fyzikálne sa k farbe nedostaneme.