Ďalšie témy

Eurytmické (c)
Eurytmické (f)
Eurytmické (h)
Eurytmické (s)
Eurytmické (z)
Eurytmické (v)

Eurytmické (s)

je to, čo bolo v dobách, kedy ľudia ešte mali cit pre tieto veci, vždy pociťované ako niečo, čo do oblasti reči Eurytmické (s) zasahuje obzvlášť hlboko. Dalo by sa povedať, že zážitok hlásky (s) súvisí s pocitmi, ktoré ľudia chovali v pradávnych dobách vývoja ľudstva pre symbol hada alebo tiež v istom zmysle pre symbol Merkúrovej palice - ale nie pre vlastný symbol Merkúra, ale práve pre symbol Merkúrovej palice. Samotný symbol Merkúrov by sme museli hľadať skôr v hláske (e). Symbol Merkúrovej palice mal za základ tvar písmena (s). Tvar, ktorý pripomína zreteľne symbol hada, pocit voči hláske (s), voči vinúcemu sa, zaoblenému švihu spätému so zážitkom hlásky (s), je veľmi zložitý. Ak ho dokážeme prežiť, bude spočívať v tom, že pocítime mocné upokojovanie niečoho, čo je v tvare nepokoja, že pritom pocítime istotu, že zasahujeme upokojujúcim vplyvom do skrytého vnútra nejakej bytosti. Hláskou (s) sa niečo suverénne odosiela, odvádza niekam preč. Treba pociťovať toto suverénne odvádzanie. Spočíva to vo vzťahu, ktorý vzniká pohybom, vo vzťahu medzi oboma rukami.

Keď nasadíme (s) a uvedieme telo do takého pohybu, akoby sme chceli bežať za hláskou, ktorú vytvárame rukami. Vždy treba sledovať hlásky telom. Pri pohybe, ktorý vedieme dopredu, pobežíme hornou časťou tela za hláskou, pri pohybe, ktorý ide dozadu, pôjdeme i hornou časťou tela dozadu. Musíme mať celé telo v moci a pružne ním pohnúť, akoby sme tým pohybom zapájali telo do pohybu hlásky.

V mystériách sa poukazovalo na tento symbol hlásky (s) s akýmsi odstupom k ich vznešenosti. Spájal sa s trochou naháňania strachu tým, ktorých pozornosť sa mala k tomuto symbolu obrátiť. Mali cítiť, že ide o niečo, čo naháňa strach, niečo, pred čím by sa mal človek chrániť, a čo by predsa zase nemalo v živote chýbať. V hláske (s) je ukryté ukľudnenie niečoho, čo je v pohybe, pričom si ten, kto tou hláskou pôsobí, je istý, že pri použití tohto prostriedku nastane upokojenie. A ak to prevedieme do gesta, dostaneme eurytmické (s).