Ďalšie témy

Eurytmické (c)
Eurytmické (f)
Eurytmické (h)
Eurytmické (s)
Eurytmické (z)
Eurytmické (v)

Eurytmické (h)

sa nachádza medzi samohláskou a spoluhláskou. Dych bol vždy pociťovaný ako niečo, u čoho človek čiastočne prežíva Eurytmické (h) vnútorne, čiastočne sa ale už obracia von. Túto hlásku vznikajúcu vydýchnutím môžeme pociťovať ako niečo, čo vanie k nám.