Ďalšie témy

Základ terapie
Priebeh terapie
Príklady použitia

Liečebná eurytmia - terapia pohybom

sa ako pohybová terapia vo svete úspešne používa už viac ako 90 rokov.

Má mnohostranné uplatnenie pri liečbe najrôznejších akútnych, chronických i degeneratívnych ochorení. Okrem toho možno liečebnú eurytmiu využiť aj v prevencii najrôznejších ochorení a pri rekonvalescencii.

Liečebná eurytmia je terapiou, ktorá vychádza z poznatkov antroposofickej medicíny. Okrem prírodovedeckého hľadiska ponúka aj pohľad na duševnú a duchovnú rovinu človeka, môže teda pracovať komplexne.