Ďalšie témy

Duchovná podstata maliarstva
Maliarske farby
Farebná perspektíva
Dvojrozmernosť maliarstva
Starí maliari

Duchovná podstata maliarstva

Mnohý dnešný sochár, maliar siaha po modeli. Takýto sochár alebo maliar chce niečo napodobniť. Chce niečo imitovať. Niečo také by starý Grék nerobil. My si len myslíme, že to robil. Grék v sebe cítil duchovného človeka. Keď chcel plasticky vymodelovať ruku v jej pohybe, potom vedel: V tom, na čo sa pozerám vonku na modeli, spočíva vo vnútri niečo duchovného. On vedel, že všetko hmotné je stvorené podľa duchovného, ​​ a usiloval o to, aby to duchovné svojou tvorbou zachytil.

Ešte v čase renesancie sa maliar nepozeral na model, model mu bol len podnetom. To, o čom vedel, že to zvnútra von žije v ruke, v dlani, to vniesol do toho pohybu. Ako človek žije vnútorne s duchom, to do toho vnášal. Iba vonkajšie nazeranie v ilúzii, v máji, len imitovanie modelu nás nechá stáť tam, kde stojíme, nie v človeku, ale pred človekom. Už pri bráne dávnych mystérií, kde bolo žiakovi, ktorý mal byť zasvätený, vysvetlené: Ak chceš zostať stáť vo vonkajšom svete ilúzie, nemôžeš preniknúť do ľudskej podstaty, ale ani do podstaty inej prírodnej ríše. Nemôžeš sa stať umelcom. Aj na ceste umenia bol človek postavený pred nutnosť priviesť k človeku "Poznaj sám seba". Cítil nutnosť spirituálneho poznania.

Možno povedať, že existujú veľmi materialistickí sochári, materialistickí maliari a tí predsa tiež niečo dokážu, tiež dokážu vytiahnuť z modelu tajomstvo a vložiť ho do podôb, do hmoty. Iste, ale odkiaľ to dokážu? Oni to nedokážu sami od seba. Lenže si to neuvedomujú. Naučili sa to od starších maliarov, a tí zase od ešte starších maliarov. Je to tradícia. Vie sa, ako to robili tí starší. Človek si to nie vždy prizná, pretože chce byť sám zdatný. Lenže nie je. Vie len, že tí starší boli zdatní, a napodobňuje ich. Ale tí najstarší z tých starších získali toto tajomstvo zo spirituálnych názorov mystérií. Starší maliari, starší sochári to získali z mystérií, Raffael, Michelangelo to získali od tých, kto to ešte získali z mystérií. Skutočné umenie musí byť čerpané zo spirituálna. Inak to nejde. Akonáhle sa dostaneme k človeku, ponechá nám veľká ilúzia, mája, životné hádanky, hádanky človeka nezodpovedané. Ak sa chceme opäť dostať k prapôvodu umenia, k tvoriacej umeleckosti, potrebujeme znovu vhľad do spirituálneho sveta.