Ďalšie témy

Diagnostika z krvného séra

V antroposofickom výskume vo svete sa k stanoveniu celostnej kvality látok používajú tzv. obrazové metódy, medzi ktoré patrí kryštalizácia, kvapková metóda a stúpajúce obrazce. Použitie nachádzajú napr. v určení kvality potravín, vody, pôdy, využívajú sa však tiež ako pomoc pri určovaní diagnózy.

Dr. Miloš Brabínek sa zaoberal stúpajúcimi obrazcami krvného séra, zhotovovanými metódou podľa Dr. Wernera Kaelina. Sérum, ktoré preniká špeciálnym papierom, kreslí špecifické figúry. Ich tvar je určovaný kvalitou éterických (vitálnych) síl obsiahnutých v krvi. Tieto figúry sú iné u zdravého a iné u chorého človeka. Metóda sa používa k diagnostikovaniu rakoviny, ale tiež porúch jednotlivých orgánov, pretože na na papieri sa zobrazujú i jednotlivé orgány a u chorých orgánov sa objavujú nepravidelnosti. Dr. Brabínek robil tiež pokusy s s krvným sérom zvierat a zistil, že sa objavujú rovnaké figúry ako u chorých ľudí; u zvierat sa však nejedná o chorobu, ale o normálny, zdravý stav.

Dr. Brabínek: "Veľkým prekvapením pre mňa bolo, že všetky tieto zvieratá kreslili v krvných stúpajúcich obrazcoch to isté, čo ukazujú vo svojich formách stúpajúce krvné obrazce ľudí, chorých rakovinou alebo ťažkými obehovými chorobami (srdcové choroby). To bolo pre mňa veľké prekvapenie, keď napr. krava kreslila presne taký deformovaný obraz žalúdka ako človek s rakovinou žalúdka, podobne iné zvieratá kreslili ostatné choré orgány, napr. rys, puma, čierny panter, ale i mačka vykazovali rovnaký obraz ako choré srdce človeka. K vysvetleniu tohto fenoménu mi pomohol známy liečebný pedagóg pán Vierl z Eckwäldenu, ktorý o mojej práci vedel a raz ma navštívil a s ktorým som sa po dvoch rokoch stretol v Goetheane, kde sa ma pýtal, ako som ďaleko so svojou prácou, a ja som mu povedal, že som práve u konca, a popisoval mu moje prekvapenie. A on mi povedal: Neviete, že o tom Dr. Steiner hovorí vo svojom cykle pre liečebnú pedagogiku? Ihneď som si to vyhľadal a zistil, že som to už dávno poznal, ale nedokázal som si to úplne konkrétne predstaviť v praxi.
Toto sú slová od Rudolfa Steinera:

Živočíšna ríša vpisuje do prírody všetky možné choroby. Každé zviera, keď sa na neho správne pozeráme, znamená chorobu. Pre zviera je choroba takpovediac zdravá. Keď sa dostane toto zviera do človeka, miesto jeho vlastnej ústrojnosti, keď zvrháva sa človek smerom k ústrojnosti zvieraťa, potom je chorý."
To bolo veľkým zadosťučinením pre túto prácu.