Ďalšie témy

Štúdium tvorivej reči
Cvičenia výslovnosti pre rozvoj tvorivej reči
Umelecká reč - recitácia
Herectvo
O samohláskach
O spoluhláskach
O eurytmii

Cvičenia výslovnosti pre rozvoj tvorivej reči - rečové cvičeniaToto je základné artikulačné cvičenie. Hovoriť vpredu na perách, nie na poschodí, nie v hlave, snažiť sa vypľúvať slová. Cvičiť prípadne aj jednotlivé slová.

1.

Dám liek tvojim tónom
nech svet v nich búri
Základné cvičenie pre správne spojenie s dychom. Každý verš na plný výdych, zbaviť sa zakaždým všetkého vzduchu.

2.

A cieľ už poznaj
skús dúfať
a skús túžiť
a búriť
vôľu viesť
až k výšinám
len vyššie a bližšie
a bližšie
viesť ju z biedy
čo víťaz
v chvíľu
k cieľu
Prvé štyri verše: stupňujúce sa očakávanie, posledný verš: naplnenie, vyjadrujúce kľudné poznanie:

3.

V nedozierne šírych diaľkach,
v nikdy nekončiacom čase,
v hlbine ľudskej duše,
v zjavení všehomíra:
Tam k záhade záhad
hľadaj kľúč
Dať vo výslovnosti zaznieť diaľkam, výškam, hlbinám:

4.

Sám seba ak nájsť chceš:
V diaľkach sa hľadaj svetov,
k výsosti smeruj svetov,
v hlbinách bojuj svetov
Pre duchaprítomnosť v reči:

5.

Klip plap plik glik
klink klapot rýdzi
kráťte trápte
v rose sa trbliece
Docela ľahko, vpredu.

6.

Kľučkuj klokane kľučkuj
kĺzavým klusom
daj sa mi v let
Kĺzavým klusom daj sa mi
klokane kľučkami v let
Cvičenie pre výslovnosť dlhého Á:

7.

Tá báseň nás len hriať má
V kráme mäso kradne kráľ
Hláska E: pre spojenie nervovej pôsobnosti s orgánmi reči. Myslieť na zadržiavanú reč, pri ktorej dbáme viac na vyjadrenie seba ako na to, že nám niekto načúva. Odporúčanie R. Steinera: počas 14 dní opakovať 100 x:

8.

Temne zelené vence vešané vedľa seba
V tomto cvičení ide o konsolidáciu a rozšírenie nervového prúdu, aby nachádzal oporu v susedných orgánoch:

9.

Hrajte v máji piesne nive aj nám
Pre zreteľnosť reči:

10.

Myši miznú medzi medze
Pre plynulosť reči:

11.

Listy letia lysým lesom
Pre zreteľné členenie reči:

12.

a) Klofla morka moriaka klof
b) Skroj kus krehkej kôrky
Tréning pre epický prednes: čítať slová a vetu odzadu dopredu, vedome sledovať hlásku po hláske. Tiež takto čítať slová a vetu znejúcu rovnako spredu aj zozadu:

13.

Anna! Ej, rada
a dar je Anna
Charakter hlásky V:

14.

Veselé vodné víry viňte
a vlňte sa vôkol
Charakter hlások Z a S:

15.

Zajtra zaiste zvieš čo
v osude písané
Charakter hlásky R:

16.

Rúhavé preslovy brázdili
priestor
V slovenčine skupina HR vyžaduje prudké nárazy dychu z hrdla do úst:

17.

Hrach hrot hrniec hruda
Hrôza je to
Zdôraznenie perných spoluhlások podporuje v reči výraz citu:

18.

Veľké búrky prežiť v šepote
básní
Cvičenia pre rozvoj orgánov reči:

19.

10 x A        10 x B        10 x AB         10 x C        10 x ABC
Správne vyjadrenie zmyslu: Záver musí počuteľne nadviazať na začiatok:

20.

Neber mi niečo, čo, keď ti to
podám dobrovoľne,
ťa obšťastní
21.

Hrajte skrátka - aaa -
s miernosťou - iii -
aby vážny - aaa -
lutny šum - aaa
sa dal - iii - už počuť - uuu